អំពី ChatGPT : អ្វីជា ChatGPT ?

ChatGPT គឺជា បំរែបំរួល នៃគំរូ GPT ( Generative Pre-training Transformer ) ដែលបង្កើតឡើងដោយ OpenAI ផ្អែកលើស្ថាបត្យកម្ម GPT-2 ជាគំរូបណ្តាញសរសៃប្រសាទកុំព្យូទ័រ( neural network model.) ដែលមានមូលដ្ឋានលើម៉ាស៊ីនបំលែង។វាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលជាមុនលើសំណុំទិន្នន័យយ៉ាងធំសំបើមនៃទិន្នន័យសន្ទនា ​ហើយដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាបង្កើតការឆ្លើយតបដូចមនុស្សយើង ចំពោះសារដែលបានផ្តល់ឱ្យវា។ ផ្ទុយពី GPT-2 ដែលវាត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលលើអត្ថបទចម្រុះពីអ៊ិនធឺណិត លក្ខណៈសំខាន់មួយនៃ ChatGPT គឺសមត្ថភាពបង្កើតការឆ្លើយតបយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងសមស្របតាមបរិបទ ដូចជា chatbots សេវាកម្មអតិថិជន។​ លើសពីនេះ ChatGPT ក៏ប្រើសមត្ថភាពរបស់ GPT-2 ដើម្បីបង្កើតអត្ថបទដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា និងស្ទាត់ជំនាញទៀត​ផង។
វាបង្កើតគំរូទាំងទម្រង់អក្សរខ្លី និងវែងនិងការកែសម្រួលលើកិច្ចការជាក់លាក់របស់យើងហើយ ក៏ចេះកែលំអដំណើរការរបស់វាបន្ថែមទៀតផងប្រសិនមានកំហុសណាកើតមាន។ យ៉ាងណាក៏ដោយលើលោកនេះគ្មានអ្វីល្អ ឥតខ្ចោះទេ ចំណែកម៉ាស៊ីន ក៏មិនល្អឥតខ្ចោះដែរ ។
ការំពឹងទុក GhatGPT និងគំរូសន្ទនាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតទំនងជាដើរតួនាទីសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលអនាគត។ ហើយច្ចេកវិទ្យាដំណើរការភាសាធម្មជាតិដែលកាត់ថា NLP ប្រភេទនេះបន្តប្រសើរឡើង ម៉ូដែល AI សម្រាប់ការសន្ទនាដូចជា ChatGPT​ អាចដោះស្រាយការសាកសួររបស់អតិថិជនដែលស្មុគស្មាញជាងមុន ផ្តល់នូវការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវ និងមានប្រយោជន៍ជាងមុន ប្រកបដោយការឆ្នៃប្រឌិត ហើយថែមទាំងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងជំនួយការនិម្មិត ឬជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ឆ្លាតវៃទៀតផង ។ នឹងប្រើប្រាល់លើវិស័យជាច្រើនមិនថាសេវាកម្មអតិថិជន ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក និងការកម្សាន្ត អប់រំ ល។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *