សេវាកម្ម

ប្រឹក្សាបច្ចេកវិទ្យា
image

យើងផ្តល់ជូននូវការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពេញលេញ ចាប់ពីគំនិតរហូតដល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងការដាក់ឱ្យដំណើរការ។ យើងក៏ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់លើដំណាក់កាលជាក់លាក់ចំពោះវិធីសាស្រ្តរបស់យើង។ សូមប្រាប់យើងពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអ្នកបាន។

 • វិសាលភាពចក្ខុវិស័យ - បង្កើតគោលដៅរួម
 • បញ្ជីបេសកកម្ម - បង្កើតគោលដៅកម្រិតខ្ពស់
 • Technology Road Map – ផ្តល់អាទិភាពដល់គោលដៅកម្រិតខ្ពស់
 • គោលបំណងដំណាក់កាល - សម្រាប់គោលដៅកម្រិតខ្ពស់នីមួយៗ បង្កើតគោលបំណង និងគោលដៅដែលអាចវាស់វែងបាន
 • Phase Trinity –បង្កើតផែនការលម្អិតសម្រាប់គោលបំណងនីមួយៗ រួមមានៈ វិសាលភាព កាលវិភាគ និងថវិកា
 • ការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន - អនុវត្តលើផែនការអភិវឌ្ឍ និងចែកចាយផលិតផល
ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
programming

ប្រព័ន្ធសម្រាប់អាជីវកម្ម

AsurRaa អាចប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់យើងដើម្បីសម្របខ្លួន និងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយអតិថិជនរបស់យើងឱ្យរីកចម្រើន។

 • ពីគំនិតទៅលើការរចនា (UX/UI)
 • មានភាពច្បាស់លាស់ជឿទុកចិត្តលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង
 • ការទំនាក់ទំនងថេរ
 • ការធ្វើតេស្ត QA ផ្សេងៗគ្នា
 • សុវត្ថិភាព និងអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន។
mobile

ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីរក្សាការប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។ យើងបានចាប់ផ្តើមគម្រោងទូរស័ព្ទជាច្រើនដោយជោគជ័យ។ ការបញ្ជាក់មួយចំនួននៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់យើងរួមមាន:

 • លងកាត់វេទិកាជាមួយ Flutter និងប្រតិកម្មដើម
 • សមាហរណកម្មសេវាកម្មដូចជាច្រកផ្លូវបង់ប្រាក់
 • ការរួមបញ្ចូលតំណភ្ជាប់
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS
 • ឧបករណ៍ CI/CD ទំនើប
mobile

ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគេហទំព័រ

ការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វត្តមានអាជីវកម្មណាមួយ។ យើងហួសពីគេហទំព័រមូលដ្ឋាន និងផ្តល់នូវវេទិកាគេហទំព័រពេញលេញសម្រាប់ដំណោះស្រាយបណ្តាញសាធារណៈ និងឯកជន។ AsurRaa អាចផ្តល់គេហទំព័រដ៏ស្រស់ស្អាត និងដំណើរការល្អដល់អតិថិជន។

 • មានភាពប្រែប្រួលតាមឧបករណ៍បង្ហាញជាច្រើន
 • ភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ
 • ឧបករណ៍និងភាសាកូដពេញនិយម (NextJS)
 • Android and iOS
 • ឧបករណ៍ CI/CD ទំនើប
testing

ការធ្វើតេស្ត SEO និង QA

នៅទីនេះ ក្រុមការងារ AsurRaa មានបទពិសោធន៍ពី របៀបដែល SEO ដំណើរការ។ ដើម្បីឲ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកក្លាយជា ជាគេហទំព័រងាយស្វែងរកលើ search engine និងអាចចូលប្រើប្រាស់បានតាម គ្រប់ពាក្យគន្លឹះ ឬ តំណរភ្ជាប់ ហើយអនុញ្ញាត្តិឲ្យអតិថិជនអាចសាកល្បងកម្មវិធី គេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់អ្នកផងដែរ។

 • ប្រសិទ្ធភាព​ SEO
 • ប្រសិទ្ធភាពតាមដាន
 • ប្រសិទ្ធភាពស្វែងរកតាមពាក្យគន្លឹះ
 • តេស្តបែបអាជីវកម្ម A/B ឬ សាកល្បង
 • ភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ(ឧបករណ៍វិភាគ)
ux & ui

UX & UI រចនា

យើងរចនា UX/UI ដ៏ស្រស់ស្អាត ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ទាំង កម្មវិធីទូរសព្ទ និង កុំព្យូទ័រ តាមរយៈបទពិសោធ បច្ចេកវិទ្យាដែលបទបែនរៀងរាល់ថ្ងៃ។

 • UX ល្អងាយស្រួលយល់ និងប្រើប្រាស់
 • UI ល្អគឺស្អាតនិងនិងងាយស្រួលមើល
 • បង្ហាញភាពជឿនលឿននិងទំនើប