អំពី​​យើង

យើង​ជា​នរណា?

បង្កើតនៅចុងឆ្នាំ 2020 AsurRaa គឺជាក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មអតិថិជន។ យើងផ្តោតលើការបត់បែន វិវត្តន៍ភាពកម្មវិធី ដែលបានរចនាយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពល្អបំផុត ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យយល់ពីចក្ខុវិស័យអាជីវកម្ម។ ពេញមួយឆ្នាំនេះ។ យើងបានបង្កើតគម្រោងជាច្រើនយ៉ាងពេញលេញ និងមានប្រសិទ្ធិភាព ។​ហើយយើងបានបង្ហាញបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ រួមមាន វដ្ដនៃអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី ការប្រមូលផ្តុំតម្រូវការអាជីវកម្ម ការវិភាគប្រព័ន្ធ ការរចនា ការអភិវឌ្ឍន៍ ការធ្វើតេស្ត/ការធានាគុណភាព ការអនុវត្ត ឯកសារ និងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចែកចាយដែលធំនឹងទូលំទូលាយ។

0 +
ក្រុម
0 +
គម្រោង
0 +
ផលិតផល

ហេតុអ្វីជួលយើង?

ផ្ដោត​ទៅលើ
អាជីវកម្ម

ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ លើការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម។យើងធ្វើឱ្យប្រាកដថាក្រុមរបស់យើង បំពេញតាមតម្រូវការអាជីវកម្មពិតប្រាកដ និងផ្តល់នូវការប្រឹក្សាអំពីការរីក ចម្រើនរបស់អ្នក។

ច្នៃប្រឌិត
បច្ចេកវិទ្យា

យើងជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យានិង រៀបគម្រោងអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានល្អបំផុត ។អាចជួយសន្សំសំចៃ បង្កើនល្បឿនដំនើរការ និងអាចទុកចិត្តបាន។

ច្នៃប្រឌិត
ទេពកោសល្យ

យើងជាយុវជនដែលមានគំនិត ច្នៃប្រឌិត ជាមួយបទពិសោធន៍ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ យើង​មាន​ចក្ខុវិស័យ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​នូវ​កម្មវិធី​ល្អ​ បំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។