សេវាកម្មរបស់យើង

ប្រព័ន្ធសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្តោតទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក ។ AsurRaa មានភាពបត់បែន តាមតម្រូវការ គ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែ រីកចម្រើនឡើង​។

 • មានភាពច្បាស់លាស់ជឿទុកចិត្តលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង
 • បង្កើតប្រព័ន្ធតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
 • ពិភាគ្សានិងផ្តល់យោបល់សម្រាប់អតិថិជន
 • ប្រព័ន្ធមានសុវត្តិភាព និង ដំនើរការល្អ
asurraa - service - Custom Software Developments
asurraa - service - MOBILE APP DEVELOPMENTS

ការអភិវឌ្ឍន៍
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

Mobile App ជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃអាជីវកម្ម។ យើងមានបទពិសោធន៍រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធី ដែលធ្វើឲ្យមានភាពបត់បែនតាមអាជីវម្មរបស់អ្នក

 • បង្កើតបានកម្មវិធីច្រើនប្រភេទជាមួយ Fluter និង React
 • ភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ
 • ភ្ជាប់ជាមួយភាពស៊ីជម្រូវ
 • បង្កើតបានជាកម្មវិធីទាំង IOS / Android
 • ឧបករណ៍ CI/CD ទំនើប

ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគេហទំព័រ

ការបង្កើតគេហទំព័រជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងអាជីវកម្មនីមួយៗ។ វា​ជា​ការ​បង្ហាញ​ពី​រភាព​ល្អឯកនៃអាជីវកម្ម​និង​ទំនុកចិត្តចំពោះអតិថិជនរបស់អ្នក។ AsurRaa ផ្តល់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន និងអ្វីដែលអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ ជាមួយគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក។

 • មានភាពប្រែប្រួលតាមឧបករណ៍បង្ហាញជាច្រើន
 • ភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ
 • ឧបករណ៍និងភាសាកូដពេញនិយម (NextJS)
 • AWS / Digital Ocean
 • ឧបករណ៍ CI/CD ទំនើប
asurraa - service - WEB APPLICATION DEVELOPMENTS
asurraa - service - ECommerce

ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

យើងធ្វើឱ្យប្រាកដថាយើងផ្តល់ជូននូវគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក ដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនរៀបចំផលិតផលបានយ៉ាងល្អ ទាក់ទាញ និង ងាយស្រួលប្រើប្រាស់។

 • កម្មវិធីមានភាពបត់បែន​
 • ភាពដែលអាចមើលឃើញលើគេហទំព័រស្វែងរក(SEO)
 • ទំព័រដែលសំបូរបែបនិងស៊ីជម្រូវ
 • ភ្ជាប់ជាបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗ
 • ការតេសលើប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់

ការធ្វើតេស្ត SEO និង QA

នៅទីនេះ ក្រុមការងារ AsurRaa មានបទពិសោធន៍ពី របៀបដែល SEO ដំណើរការ។ ដើម្បីឲ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកក្លាយជា ជាគេហទំព័រងាយស្វែងរកលើ search engine និងអាចចូលប្រើប្រាស់បានតាម គ្រប់ពាក្យគន្លឹះ ឬ តំណរភ្ជាប់ ហើយអនុញ្ញាត្តិឲ្យអតិថិជនអាចសាកល្បងកម្មវិធី គេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់អ្នកផងដែរ។

 • ប្រសិទ្ធភាព​ SEO
 • ប្រសិទ្ធភាពតាមដាន
 • ប្រសិទ្ធភាពស្វែងរកតាមពាក្យគន្លឹះ
 • តេស្ត QAទាំងវេបសាយនិងទូរស័ព្ទ
 • តេស្តបែបអាជីវកម្ម A/B ឬ សាកល្បង
 • ភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ(ឧបករណ៍វិភាគ)
asurraa - service - SEO & QA Testing
asurraa - service - UX & UI DESIGN

UX & UI រចនា

យើងរចនា UX/UI ដ៏ស្រស់ស្អាត ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ទាំង កម្មវិធីទូរសព្ទ និង កុំព្យូទ័រ តាមរយៈបទពិសោធ បច្ចេកវិទ្យាដែលបទបែនរៀងរាល់ថ្ងៃ។

 • UX ល្អងាយស្រួលយល់ និងប្រើប្រាស់
 • UI ល្អគឺស្អាតនិងនិងងាយស្រួលមើល
 • បង្ហាញភាពជឿនលឿននិងទំនើប